[Home Page [Programme [Songs [Performances [Links]

Sea Green Singers - Lesang magwala a cheche - Lyrics and score

Lesang magwala a cheche

Caller: Le sang magwala a cheche, aoi oi
Top, tenor, bass--------------------Magwala a cheche,
------------------------------------A cheche le morago,
------------------------------------Ho ye rena ba pelo tse thata ko pele

2nd part initiated by caller
Caller----------------Ho ye rena
Top, tenor, bass-----Ho ye rena
------------------------
--Ho ye rena ba pelo tse thata ko pele

Spoken:

Si a ba saba na?
Hai, a se ba sabe, si a ba funa!
Amandla! Awethu!

Structure:

AABBAABB. On final verse sops sing along on final line with
‘ho ye rena ba pelo tsi thata ko pele’


Score: (click on the page you want to bring up the score)

Words

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6